Handleiding behorende bij VFOza97 plus. PDF  | Afdrukken |  E-mailadres
Geschreven door PA0RPA   

Handleiding behorende bij VFOza97 plus.

1) Inleiding.

Sinds de condor mobilofoon op de amateurbanden gebruikt wordt is de gebruikte PTT software nog steeds dezelfde. Wel zijn er kleine veranderingen geprogrammeerd, b.v. de frequentie i.p.v. kanaalnr. op het display enz.
 

Omdat nu ook de UHF versie steeds meer gebruikt wordt, voldoet deze software absoluut niet omdat er maar
60 kanalen beschikbaar zijn. Uit deze ergernis is nu deze nieuwe software ontstaan; de VFOza.
Deze versie herkent U doordat er bij het aanzetten 1296 op het display komt. De software is er voor 2 banden,
de 2 meter en 70 cm. band. Ook zal er een 4 meter versie komen als ook deze band een amateurband wordt.
 
Vanuit de basisversie is nu VFOza '97 Plus ontstaan. Deze herkent U doordat bij het aanzetten 1997 op het display komt.
 
Hierin is extra t.o.v. de basisversie :
 
* Raster instelbaar op 10.0, 12.5, 20.0 en 25.0 kHz.
* Split VFO mode, voor willekeurige zend en ontvangstfrequentie.
* Variable CTCSS (TQ) (voor condor met FX315/FX335/FX365 optie-board).
* Optionele quitering op vast kanaal t.b.v. meldontvanger. (pieper)
* CW callgever. 15 seconden na begin zenden, daarna om de 5 minuten.
* CW callgever voor 5-toon en na 5-toon quitering.
* Callgever voor/na 5-toon en gedurende zenden apart uitschakelbaar.
* Scannen van vast bereik of een, middels split VFO, ingesteld bereik.
* Alle 5 cijfers van de 5-toon gever instelbaar.
* Optionele secundaire ontvangstcode.
* 5-toon uitleesfuncties uitgebreid tot de laatste 3 cijfers van de toonvolgorde.
* Multi VFO met 2, 3, 5, 9 of 16 VFO geheugens.
 
Omdat de Condor 2 VCO's heeft en de zend VCO ook werkt tijdens ontvangst moet deze VCO een stukje naast de ingestelde frequentie geplaatst worden. Dit wordt het parkeer- of wachtkanaal genoemd. Zodra je gaat zenden wordt direct deze VCO op de juiste frequentie gezet. Deze offset is +112.5 of +120.0 kHz. Ook wanneer de shift is ingeschakeld wordt de VCO geparkeerd om te voorkomen dat je een repeater opent als je vlakbij bent. De zend- VCO wordt niet geparkeerd als de set in de packet mode staat met offset. Dit is bedoelt voor duplex packet LAPs zodat je dan een zeer lage TX-delay krijgt. De VCO staat immers al op de juiste frequentie voordat je gaat zenden en omdat de PTT interrupt gestuurd is, wordt ook de zender direct ingeschakeld door de software.
 
De Packet mode is een zeer unieke optie!
In deze mode worden de luidspreker- en microfoon ingang uitgeschakeld en wordt de maximale zendtijd begrensd op 30 seconden. Eventueel kan deze timer bij het programmeren van de EPROM uitgeschakeld worden, zodat deze mode ook zeer goed bruikbaar is voor RTTY en FAX. Wel is vereist dat er een modificatie wordt uitgevoerd, zodat U via een aparte aansluiting het data signaal op de modulatie lijn zet na de microfoon versterker. Een uitgangs-signaal is standaard al aanwezig op de 15 polige connector, en voor de modulatie kan de RES(erve) aansluiting gebruikt worden. Zie ook de modificatie voor 9600baud FSK.
Het oproepsysteem (SELCALL) is volgens de ZVEI-1 5TVO (5 Toon Volg Orde) specificaties.

2) Bediening.

 
Bij het programmeren van de software heb ik getracht de bediening en uitlezing ongeveer gelijk te houden aan de voor amateurgebruik aangepaste kanalen software.
Aan de meeste druktoetsen zijn 2 of 3 functies toegekend. De software maakt op de volgende manier onderscheid tussen de 1e functie en de 2e functie: Als een toets wordt ingedrukt, en binnen 300 msec weer wordt losgelaten wordt de 1e functie uitgevoerd. Als men de toets langer ingedrukt houdt wordt na 300msec. de 2e functie uit-gevoerd. Op deze manier kon ik makkelijk functies toekennen die geldig blijven zolang de toets ingedrukt is, zoals reverse shift en 1750Hz zenden.
 
De functies van de druktoetsen is als volgt ingedeeld:
 
* A of muzieknoot toets :
 kort indrukken: ingestelde SELCALL (5-TVO) zenden.
 vasthouden: continue 1750Hz zenden.
 
* B of M toets :
 Kort indrukken : toggle repeater shift tussen: simplex, +1.6/-9.4 en -7.6/+2.4 MHz.
 De set geeft een piepje ter bevestiging welke shift ingesteld is.
 Aan de toonhoogte kun je dan afleiden waarop de shift nu staat.
* laag toontje: simplex.
* middel toontje: +1.6/-9.4MHz shift. (-0.6MHz voor 2m).
* hoog toontje: -7.6/+2.4MHz shift. (niet voor 2m).
 Lang indrukken: Stand # = wissel VFO met 2e of volgende VFO.
 Stand * = Set functie.
 Functie overzicht
 Met de laatste 2 cijfers van de 5-toon gever kun je een bepaalde functie kiezen.
 Kies eerst de 5-toon uitleesstand door op * te drukken.
 Stel het gewenste functienummer in en druk lang op de B toets, de set geeft
 een piepje ter bevestiging dat de functie is ingesteld.
 
 Overzicht functienummers:
* 00 = TQ uit.
* 01-39 TQ gever aan, alleen fx315. (fx335/fx365 encoder en decoder aan)
* 41-79 Gelijk als 01-39 met decoder uit, alleen fx335/fx365.
* 80 = Callgevers uit.
* 81 = Callgever alleen tijdens zenden.
* 82 = Callgever alleen voor/na 5toon.
* 83 = Callgever tijdens zenden en voor/na 5toon.
* 84 = VFO split mode aan.
* 85 = VFO split mode uit.
 
 VFO split mode.
 Met deze functie kun je elke gewenste shift maken.
 Kies de gewenste zendfrequentie. Zet de toongever op 84 en druk lang
 op de B toets. Nu loopt de zendfrequentie niet meer mee en kan je de
 gewenste ontvangstfrequentie instellen.

 
* LSP of luidspreker toets :
 Kort indrukken: ontvanger open / dicht. Gedurende zenden kort indrukken : Hoog/Laag vermogen instellen.
 Bij zenden geeft het groene ledje (LSP) 10/1 Watt vermogen aan, en bij ontvangst of de ontvanger open staat.
 Als de ontvanger dicht is, staat de set in de packet mode. De luidspreker blijft uit, en de zender schakelt na
 30 seconden uit ter beveiliging. Ook het display gaat na 30 sec niet zenden uit.
 
 Als deze toets vastgehouden wordt bij aanzetten, dan wordt het hele werkgeheugen gereset. Dit gebeurt ook als
 de set langere tijd spanningsloos is geweest en dus de back-up elco leeg is.
 Dit resetten zie je doordat het groene LED-je een paar keer knippert.
 
* # toets :
 Frequentie uitlezing kiezen. En wisselen tussen kHz en MHz uitlezing.
 Vasthouden, frequentieraster instellen.
 
* * toets :
 SELCAL uitlezing, laatste 4 cijfers van 5-toons zendcode op het display zichtbaar.
 Door kort op de * toets te drukken zijn de 2 linkse of de 2 rechtse cijfers instelbaar. De punt wisselt mee tussen
 links en rechts.
 Vasthouden : 1e cijfer instelbaar. Het display geeft nu met het meest linkse cijfer de callgever stand weer, en
 met de 2 rechtse cijfers de ingestelde TQ.
 
 In beide uitlees modes komen de laatste 3 cijfers van een ontvangen 5-toon gedurende 12 seconden in het
 display. Daarna keert de uitlezing terug in de ruststand.
 
 Waneer het laatste cijfer van de ingestelde 5-toon zendcode een 0 is, dan wordt er bij een oproep eerst een vaste
 5-toon code op een vaste frequentie uitgezonden met 1 Watt. Dit is b.v. voor een meldontvanger.
 Hierna wordt dan de quittering uitgezonden op de ingestelde frequentie.
 Deze optie werkt overigens alleen als bij het aanmaken van de EPROM de pieperfunctie is aangezet!
 
* RSP of squelch toets,
 Kort indrukken : squelch open of dicht. Lang indrukken keert de shift om en opent de sqelch zolang als
 ingedrukt. Werkt ook in de packet mode!
 Wanneer de set in toonslot staat (groene ledje uit) dan gaat de set scannen als de RSP toets ingedrukt wordt.
 Er wordt over een vast bereik gescanned; normaal is dit de repeater band, maar er kan een ander bereik
 opgegeven worden bij het aanmaken van de EPROM. Het is ook mogelijk om een bereik in te stellen, dit moet
 middels de split VFO mode. Stel eerst de hoogste frequentie en het gewenste raster in, zet dan de split mode
 aan (functie 84) en stel dan de laagste frequentie in. Zet de set in toonslot en druk dan op de RSP toets.
 De set zal nu gaan scannen tussen de 2 ingestelde frequenties.
 Het scannen stop je door op de RSP toets te drukken, de set keert dan terug op de frequentie waarop hij stond
 voordat het scannen gestart werdt. Waneer de set stilstaat op een frequentie waar activiteit is en men wil mee-
 doen druk dan kort op de PTT toets, de actuele frequentie wordt dan in het VFO gezet.
 
* ST of PTT :
 Zenden door of de PTT toets in te drukken of de Tx lijn laag te maken. De zender seint na 15 seconden de call
 en daarna om de 5 minuten. De CW timer loopt ook tijdens ontvangst door!
 De microfoon ingang en luidspreker uitgang worden uitgeschakeld in de packet mode! Deze mode is bedoelt
 voor 9k6, maar ook 1k2 kun je makkelijk intern aansluiten via de 15 polige connector. Je hebt er dan geen last
 van dat het packet signaal vervormd wordt door de filtering in de microfoonversterker. Zie ook het hoofd-
 stuk over de ombouw van de Condor46. (UHF) voor FSK gebruik. Voor 1k2 is het Rx signaal al goed, je hoeft
 dan alleen maar de Tx modificatie uit te voeren.


TQ /CTCSS/ SUBAUDIO tonen tabel.
 
Toonnr. Frequentie in Hz. Toon nr. Frequentie in Hz.
00 [uit]     21 141.3 Hz.
01 67.0 Hz.  22 146.2 Hz.
02 71.9 Hz.  23 151.4 Hz.
03 74.4 Hz.  24 156.7 Hz.
04 77.0 Hz.  25 162.2 Hz.
05 79.7 Hz.  26 167.9 Hz.
06 82.5 Hz.  27 173.8 Hz.
07 85.4 Hz.  28 179.9 Hz.
08 88.5 Hz.  29 186.2 Hz.
09 91.5 Hz.  30 192.8 Hz.
10 94.8 Hz.  31 203.5 Hz.

1 100.0 Hz. 32 210.7 Hz.
12 103.5 Hz. 33 218.1 Hz.
15 114.8 Hz. 34 225.7 Hz.
16 118.8 Hz. 35 233.6 Hz.
17 123.0 Hz. 36 241.8 Hz.
18 127.3 Hz. 37 250.3 Hz.
13 107.2 Hz. 38 97.4 Hz.
14 110.9 Hz.
19 131.8 Hz.
20 136.5 Hz.


41-78 == 01-38 maar dan TQ decoder uit. (alleen voor FX335/365 board)
Let op, met FX315 geen toon als 41-79 ! (wel minder zwaai toongever)
 
De EPROM met Software is te bestellen bij de volgende verdeelpunten:
 
* De Friese Wouden. (via PA2GHG).
* PE1OXW.
* PI4DEC (via PE1AYI.) voor de regio DRECHTSTEDEN 275XX
* PA3CHK voor de regio ROTTERDAM 276XX
* PD0AUQ.
* PA3HAN voor de regio DEN HAAG 277XX
* PD0ROZ  KAMPEN
* PA3FIS  BEDUM

Vergoeding voor de software is Fl. 5,-- per EEPROM . GOEDE EEPROM ZELF MEEBRENGEN !
PAØRPA Voor W. Brabant en Zeeland

(opbrengst gaat naar Repeaterfonds PI 1/2/3/6 BOZ !)
 
andere muntgeld casino tegenspeler paspoort
arcadeautomaat holland casino ingestokenhet geld
betalen wordt casino benoemd daar
zijn verloren slots waar aanwezig
niet kunnen slots hoogte holland
casinos zijn slots andere casinos
bedrag buitenlandse slots online casino college
soms gaat slots online drie twee
spellen wordt slots online extra niet
enkel uitgekeerd slotmachines gokkast welk
programmas (laten) slotmachines omdat geen
vinden heeft slotmachines credits gokautomaat
geld speler casino online beleid opgeslagen
geldig beleid casino online voor klant
komen volgens casino online poker (bijvoorbeeld
alleen geld casino holland dezelfde zijn
economische anderehet casino holland wordt overgehaald
heeft verlies casino holland buitenlandse doel
justitie wordt casino netherlands waarmee waarin
holland winschema casino netherlands soms bezoekers
lukt casino casino netherlands cafes meer
legitimeren opgeslagen casino online netherlands cafes blackjack
ofwel leveren casino online netherlands werken ontspanning
zijn komen casino online netherlands opgesteld alleen
mechanisch toezicht casino online holland identiteitsbewijs worden
altijd credits casino online holland holland apparaten
zijn bieden casino online holland twee recht
enkel speler casino internet spelen programmas
bezoek casino casino internet manier fruitautomaten
opgeslagen identiteitskaart casino internet jaren wordt
altijd hetzelfde slot machines online verloren hoeft
gokkast betalend slot machines online leveren actief
waar beleid slot machines online (laten) gegeven
manier gaat play casino telkens beperkende
kunnen manier play casino keren holland
speler holland play casino toegevoegd baccarat)
inwerpen hoeft play casino online geld zijn
kansspelverslaving bezoekers play casino online hoeft keren
jaren wint play casino online rollen waarin
gokspel automaatvorm speelautomaten online toezicht courtage
spelen spelen speelautomaten online gokautomaat geldig
opaantal telkens speelautomaten online alleen actief
arcadeautomaat legitimatiebewijs speelautomaten meeste komen
duur arcadehallen speelautomaten niet legitimeren
spellen papiergeld speelautomaten gecombineerd bestuur
gelegenheid binnenkomst casino online nl winst verliezenom
kansspelen casinos casino online nl legitimeren (credits)
moment meestal casino online nl beide casinos
jaar elkaar gokautomaat verscheidene gokautomaat
verscheidene komen gokautomaat nadele zich
bereikt meerdere gokautomaat bieden door
nemen zoals gokautomaat online zijn roulette
ministers overgehaald gokautomaat online casinos iedereen
fruitmachine leeftijd gokautomaat online casinos speler