Op de locatie “Zoomflat” staat de 2 Meter repeater ( PI3BOZ ) en het hoofddeel van de ATV repeatersite.

Frequenties 2 meter.:
Rx . 145.0250 Mhz. Ontv. gevoeligheid ca. 0,25 uV. (voor 12 dB sinad)
Tx . 145.6250 Mhz. Vermogen ca. 10 W.erp. CTCSS TX + RX : 88.5 Hz.
Antenne: (semi) rondstraler 0 dB.gain. ( met richting Roosendaal + 2 dB gain.)

DEZE REPEATER WERKT PER 1 JANUARI 2010  VOLLEDIG OP CTCSS  !!!

U  MOET DUS ALS GEBRUIKER OOK  DE CTCSS TOON 88.5 Hz. MEESTUREN !!!

DEZE MAATREGEL IS GENOMEN OM DE STEEDS MEER OPTREDENDE “STORING”

DOOR   VOORNAMELIJK VLAAMSE EN FRANSE STATIONS DIE OVER ANDERE REPEATERS WERKEN, HET HOOFD TE BIEDEN.

2M. repeater en ATV apparatuur Zoomflat. ( foto boven.)

Zoomflat met antenne’s. ( foto hier rechtsonder. )

Op de middelste antennepijp zitten :

Bovenin : Allfort Slotantenne  Rx 1250 Mhz. Vlak daaronder : Kathrein dipool 2 Meter. repeater Rx / Tx.

Daaronder op uithouder : 10 Ghz. Rx Slotantenne met in de bus eronder de LNC.

Daaronder : de Hoornantenne voor de 10.160 Ghz. Tx link naar de Groeshofflat. ( tijdelijk buiten gebruik ).

Onderop : De 10 Ghz.parabool richting Zeeuws-Vlaanderen. ( ontvangst van PI6ZVL ).

De antenne’s links en rechts zijn resp. een personenoproepsysteem van de flat en een UMTS antenne.


ATV 23 cm. TX 1285 Mhz. Groeshof.

Antenne’s Groeshof.

Van links naar rechts : 2m. APRS antenne , met onderaan de mast de Rx antenne voor 2352 Mhz. ATV; daarna de  ATV Tx antenne 1285 Mhz. ( Bovenop antennemast van GSM-Rail ( spoorweg-net )), De spoorweg antenne is die met het groene bandje en de schotel er onder. De bruin gevlekte antenne is onze ATV antenne. Daarachter de 70 cm. repeaterantenne. Verder naar achteren staat de dubbele dipoolantenne van de lokale omroep ZuidWest FM en nog (op de hoek van het gebouw ) een UMTS antenne.

Op de locatie “Groeshof” hangen de 70 cm. repeater ( PI2BOZ )  en de 23 cm. ATV zender beiden in wandkasten.

Hier hebben we (nog) geen staande 19 ” kast, maar drie wandkasten achter de CV installatie ter beschikking.

Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar binnen afzienbare tijd komt er in het “hok” van ZuidWest FM

( De Lokale omroep van Bergen op Zoom) een staande kast, waar we gemakkelijker appartuur in kwijt kunnen.

Dan is er ook meer ruimte voor de APRS -digipeater PI1BER, waarvoor de vergunning verleend is

De APRS Digipeater is  voorlopig geplaatst  en in werking gezet  in de “oude”  wandkast van de 70 cm. repeater.

Dit is per 17-06-2009 gebeurd, hij werkt uitstekend !

 

Groeshof :
Frequenties 70 cm. :
Rx.  431.6250 Mhz.
Ontv.gevoeligheid ca. 0,25 uV. ( Is 26-03-09 vernieuwd ! )
Tx.  430.0250 Mhz. Vermogen ca. 15 W.erp. CTCSS  Rx enTx : 88.5 Hz.

De ontvanger staat sinds 09-01-2016 OOK op CTCSS i.v.m. storende signalen vanuit

Brussel en omgeving, dit is n.l. OOK de ingangsfrequentie van ON0UBA welke op

439.225 Mhz. ( dus een shift van –7.6 Mhz. ) zijn uitzendingen pleegt. Antenne: rondstraler 5 dBd gain.

Frequentie APRS : 144.800 Mhz.  Vermogen 4 W. erp Antenne : Rondstraler 0 dBd.

Frequenties 23/13 cm. :
Rx. 1250 Mhz. Ontv.gevoeligheid ca. 1 uV.( Zoomflat )
Rx. 10.4 Ghz.  Ontv.gevoeligheid ca. 5 uV.( Zoomflat ) ( tijdelijk buiten gebruik ).
Tx. 1285 Mhz. Vermogen ca. 12 W.         ( Groeshof )  Antenne: rondstraler 6 dBd gain.
Tx. 2352 Mhz. Vermogen ca. 10 W.         ( Zoomflat )  Antenne: ( semi ) rondstraler ca.10 dB gain.

 

DE REPEATERS OP DE GROESHOF DRAAIEN PER 27-04-2014 OP “ZONNESTROOM”!

We hebben drie zonnepanelen geplaatst en verwachten daar ongeveer het hele verbruik van een jaar mee op te gaan wekken en terug te leveren in het net..

Deze investering zal naar wij verwachten in ongeveer 5 jaar terug verdiend zijn.

Hier een paar foto’s van de aanleg.

PA0RPA sluit e.e.a. aan

PA0RPA en PD9ROB (Rob en Robert ) bezig met het aansluiten en de stenen……..

de drie panelen.

Zo, die liggen er hopelijk voor 25 jaar……

Repeaterlocaties op Google.