Alle info over de “Stichting Repeater” kan je vinden via de volgende link https://www.repeatersboz.nl/

De VERON afdeling Bergen op Zoom draagt ook jaarlijks een steentje bij.

Draagt u de repeaters in Bergen op Zoom een goed hart toe, dan is uw bijdrage altijd heel welkom !

Banknummer Stichting Repeater :

NL68INGB0007701566 t.n.v. penningmeester Stichting Repeater, Bergen op Zoom.